Serdecznie zapraszamy na Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Buskiego, który odbędzie się 10 marca 2024r. o godz. 9.00 (niedziela) w hali sportowej PMOS Busko-Zdrój ul. Kusocińskiego 3.
REGULAMIN:
CEL:
· Popularyzacja gry w tenisa stołowego
· Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
· Promocja Powiatu Buskiego
· Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej.
ORGANIZATORZY:
· Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
· Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju
TERMIN I MIEJSCE:
· Turniej odbędzie się 10.03.2024r. godz. 9.00 (niedziela) w hali sportowej PMOS Busko-Zdrój ul. Kusocińskiego 3.
KATEGORIE dla dziewcząt i chłopców:
· I kat.- uczniowie szkół podstawowych
· II kat.-uczniowie szkół ponadpodstawowych
· III kat.- open dla kobiet i mężczyzn
Zapisy zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.
SYSTEM ZAWODÓW:
· Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym . Mecz do trzech wygranych setów..Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek. Ostateczny system rozegrania poszczególnych konkurencji, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób i ustalony zostanie w dniu zawodów.
NAGRODY:
· Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają Puchar Starosty Buskiego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy
· Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki
· Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator
· Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju
· Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni
· Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
Więcej informacji pod numerem 41 378 10 40.