dyrektor PMOS – Grzegorz Wojciechowski

główna księgowa - Iwona Gwóźdź – Maj